"Het is ons doel werkgevers te ondersteunen met branchegerichte totaaloplossingen voor inkomensverzekeringen"

Onder de handelsnamen Bovemij Inkomensverzekering en FlexCom4 biedt Bovemij Services verzekeringen op maat aan. De aanpak is gericht op optimale dienstverlening en gebaseerd op kennis van de markt.

Bovemij Inkomensverzekeringen ondersteunt ondernemers en werknemers binnen en buiten BOVAG met branchegerichte totaaloplossingen op het gebied van zorg en inkomen, onder meer via brancheloketten voor inkomensvragen en ondersteuning bij re-integratie. Speerpunten zijn administratief gemak, scherpe premies, uitgebreide dekkingen en persoonlijk advies.

Sinds 2009 is FlexCom4 ingeschreven bij de kamer van koophandel als handelsnaam van Bovemij Services BV. Omdat de dienstverlening voornamelijk is gericht op de uitzendbranche is ervoor gekozen om FlexCom4 als handelsnaam te blijven gebruiken. FlexCom4 is al jaren de verzuimspecialist binnen de uitzendbranche. FlexCom4 is het loket voor uitzendondernemingen die de risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid van uitzendkrachten professioneel willen managen en hun administratieve lasten en verzuimkosten structureel willen verlagen.

Veelgestelde vragen

  • Een zieke werknemer kan behoorlijk in de papieren lopen voor een ondernemer. Natuurlijk hangt het ook af van hoe lang een werknemer ziek is, maar hoe dan ook ben je verplicht om tot twee jaar lang het loon van de zieke werknemer door te betalen.

  • Nee, de collectieve ongevallenverzekeringen van Bovemij Inkomensverzekeringen biedt een 24-uursdekking. Dus wanneer een werknemer een ongeval buiten werktijd krijgt, is dit ook gedekt. Overal ter wereld.

  • Een arbodienst moet in het bezit zijn van het 'certificaat arbodiensten'. Dit certificaat wordt verstrekt als de arbodienst voldoet aan de verschillende eisen om haar deskundigheid te garanderen. De eisen zijn vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. De certificaten worden verstrekt door certificerende instellingen die door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn erkend.