Bovemij Services hecht grote waarde aan goede voorlichting. In de Wet op het financieel toezicht (Wft) worden gedragsregels vastgelegd die een intermediair in zijn omgang met de klant in acht moet nemen. In deze dienstenwijzer geeft Bovemij Services toelichting op haar dienstverlening, die voldoet aan de regels zoals vastgelegd in de Wft.

 

TitelBestand typeBestandsgrootte
Dienstenwijzerpdf521.16 KB
Dienstverlening document Arbeidsongeschiktheidsverzekeringpdf67.67 KB